วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร CPR ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แม่บ้านตำรวจในสังกัด ภ.5 ได้เรียนรู้การทำ CPR ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุตสิรี สุคนธรัตน์ และคุณณัฐนิช นิมกาญจน์ ทีมงานจาก BEAT CPR TRIANING CENTER เป็นวิทยากรโดยมี แม่บ้านตำรวจในสังกัด ภ.5 จำนวน 70 คน ร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ภ.5