ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรมสมาคมแม่บ้านตำรวจ

ข่าวสารกิจกรรม/สมาคม

ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คุณณัฐนี เหลื่อมศรี กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยคุณสายพิณ สมพงษ์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคุณศิริรัตน์ แดงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

21/02/2024

ตรวจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โครงการ One Province One Product (OPOP) ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณสายพิณ สมพงษ์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณปรียนันท์ มงคลศรี เลขานุการสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะทำงานสมาคมแม่บ้านตำร […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

15/02/2024

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลกานดำเนินงานร้านกาแฟปันรักษ์ สาขาค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลกานดำเนินงานร้านกาแฟปันรักษ์ สาขาค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณสมนึก คลังนอกที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแม่บ้า […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

14/02/2024

ศึกษาดูงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ “ครูปาน” คุณสมนึก คลังนอก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ พล.ต.ต.หญิง วิรญา พรหมายน หัวหน้าสำนักงานสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

14/02/2024

ข่าวสาร/กิจกรรมชมรมแม่บ้านตำรวจ