ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

28/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ / อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง) และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ / อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง) และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

24/07/2023

กำหนดวันยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี ระดับอุดมศึกษา และ สายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปี 2566 ในปีที่ 2 (2565) และ ปีที่ 3 (2564)

กำหนดวันยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี ระดับอุดมศึกษา และ สายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปี 2566 ในปีที่ 2 (2565) และ ปีที่ 3 (2564)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

25/05/2023

เปิดให้จองแล้วค่ะ!! เสื้อแจ็คเก็ต ✨ขวัญดาว

เปิดให้จองแล้วค่ะ!! เสื้อแจ็คเก็ต✨ขวัญดาว💫สำหรับใช้ในภารกิจของแม่บ้านตำรวจซึ่งออกแบบและดำเนินการผลิตโดยคุณพลพัฒน์ อัศวะประภา (คุณหมู) แห่ง ASAVA แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทย จำหน่ายในราคาตัวละ 5, […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

04/01/2023

ผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย
สมาคมแม่บ้านตำรวจ
ประจำปี 2565

🔺ใช้หางบัตรในการขึ้นรางวัลเท่านั้น สำหรับเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขึ้นรางวัล🔺ให้ถ่ายสำเนาสลากกาชาดที่ถูกรางวัลและถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน เขียนชื่อนามสกุลเบอ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

18/12/2022

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอให้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอให้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องจากในปี 2565 สมาคมแม่บ้านตำรวจไม่ได้จัดทำโครงการเยาวชนผู้มีความสามารถพิเ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

01/09/2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

19/08/2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

15/08/2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

03/08/2022
1 2 7