สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567

คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า ขอเชิญชวนบุตรหลานข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นทรัพ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

31/01/2024

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปี 2566

🔺ใช้หางบัตรในการขึ้นรางวัลเท่านั้น สำหรับเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขึ้นรางวัล🔺ให้ถ่ายสำเนาสลากกาชาดที่ถูกรางวัลและถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน เขียนชื่อนามสกุลเบอ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

18/12/2023

ประกาศผลการตัดสินการประกวดแต่งคำกลอนและบทความ”ความภาคภูมิใจในครอบครัวตำรวจ” เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

สมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดกิจกรรมการประกวดแต่งคำกลอนและบทความ “ความภาคภูมิใจในครอบครัวตำรวจ” เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 โดยรางวัลการประกวดคำกลอนสำหรับระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า และกองบั […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

17/10/2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

09/10/2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

28/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ / อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง) และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ / อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง) และ ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

24/07/2023

กำหนดวันยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี ระดับอุดมศึกษา และ สายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปี 2566 ในปีที่ 2 (2565) และ ปีที่ 3 (2564)

กำหนดวันยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี ระดับอุดมศึกษา และ สายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปี 2566 ในปีที่ 2 (2565) และ ปีที่ 3 (2564)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

25/05/2023
1 2 8