ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีฯ

วันที่ 11ธ.ค.2563 เวลา 21.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.5 , ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะข้าราขการตำรวจและแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

11/12/2020
1 4 5