วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. / คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมประชุมกับประธานแม่บ้านตำรวจในสังกัด ภ.5 และผู้แทน เพื่อพิจารณาคำร้องขอรับทุนการศึกษาบุตร จากสมาคมแม […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

08/03/2022

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.35 น. / คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

28/02/2022

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. / คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เชียงแสน จว.เชียวราย และได้ประชุมหารือร่วมกับคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

16/02/2022

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิท […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

14/02/2022

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนิน โครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัด […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

24/01/2022

วันนี้ 27 ต.ค.2564 เวลา 13.30 น. / คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ชั้น 2 อาคาร […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

27/10/2021

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. / พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

17/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. / พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 และ คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.5 และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพพร้อม […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

14/10/2021

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. / ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.5 ได้จัดให้มีพิธีรับส่งมอบหน้าที่ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 โดย คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ได้รับมอบหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และคณะแม […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

08/10/2021

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. / พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อม ผศ. พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค5 ออกเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของให้กับข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจในสังกัด […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

16/09/2021

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. / พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อม ผศ. พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค5 ออกเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของให้กับข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจในสังกัด […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. / พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อม ผศ. พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค5 ออกเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของให้กับข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจในสังกัด […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

15/09/2021
1 2 3 5