ร่วมใจ ร่วมแรง สร้างเสริมครอบครัว หนุนส่งพิทักษ์ไทย

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม/สมาคม

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

13/10/2021

ข่าวสารกิจกรรม/ชมรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. / พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. และคุณณสุดา คล้ายคลึง ประธานชมรมแม่บ้าน บช.สอท. พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน บช.สอท. และข้าราชการตำรวจสังกัด บช.สอท. ได้นำถุงยังชีพ จำนวน […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

15/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ