วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. / คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การปักริบบิ้นผ้า) ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ลำพูน โดย ได้รับเกียรติจาก คุณภธิรา จิตตะสนธิ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่แม่บ้านในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ (OPOP) ต่อไป