วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง คุณสุมนา กิติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้มอบหมายให้ ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในการร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในนามสมาคมแม่บ้านตำรวจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ในการนี้ คุณรงรอง  ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ได้มอบหมายให้ คุณอรุณี  เชาวนาศัย รองประธานชมรมฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านตรวจ พร้อมด้วย คุณวิสุทธินี  ชัยชนะ สมาชิกชมรมฯ และ คุณวัลย์ลิกา  ทวีศรี เลขานุการชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2566